Quý Khách thanh toán trực tiếp theo hợp đồng cung cấp và thông tin tài khoản ngân hàng được cung cấp trong hợp đồng ký kết giữa Khách hàng và Công ty Khởi Hưng.